Vaginální mapování – léčení ženského lůna a návrat zářící ženy

Vaginální mapování není nějaká další „ulítlá ezo metoda guru Járy“, ke které se uchylují ti, co už nevědí, co s penězi nebo jaký další zážitek by si dopřáli. Ano, i s takovými náhledy a předsudky se často setkávám a přiznám se, že i já sama jsem nějaký podobný kdysi dávno měla.

Vaginální mapování je naopak velice propracovaná a skutečně účinná sexuologicko-psychoterapeutická metoda, která má svůj původ ve Spojených státech, kde ji začal používat doktor filosofie Joseph Kramer, Ph.D., zakladatel sexuologické práce s tělem (sexuological bodywork). V Kalifornii dokonce vaginální mapování aneb „vaginal mapping“ uznávají jako skutečnou terapeutickou, klinickou a exaktní metodu a titul sexological bodyworker má podobnou váhu jako u nás titul inženýr. Sexological bodyworkers tam dokonce zcela běžně navazují spolupráci s lékaři i psychoterapeuty a pomáhají tak pacientkám systematicky. K nám vaginální mapování „dovezla“ a u nás rozšířila dvojice Denisy Říhy Palečkové a Richarda Vojíka zhruba před patnácti lety a tato metoda se stala i u nás čím dál tím více oblíbenou a vyhledávanou. Někdy se dokonce setkáte i s názvem „yoni healing“, bohužel v tomto případě jde víceméně pouze o masáž yoni, čili vagíny.

Vaginální mapování je však mnohem více než obyčejná masáž. Jedná se o velmi citlivou techniku (spíše bych zvolila techniku práce s tělem než masážní techniku), díky níž navážete hlubší kontakt se svou yoni (vagínou), zvýšíte svou citlivost v pánevní oblasti a rozproudíte v ní energii, která je často blokována fyzickými či psychickými zraněními nebo traumaty z minulosti. Díky této unikátní technice tak otevřete prostor k léčení svých ženských orgánů a získáte větší radost ze své sexuality a potažmo i z celého života. Představte si to zhruba tak, že člověk při setkání s jakýmkoliv traumatem ztuhne, potlačí a zablokuje energii a ocitne se tzv. v pozici mrtvého brouka. To je samozřejmě zcela přirozený způsob sebeobrany. Problém je však v tom, že pokud s takovým traumatem dále nepracujeme a snažíme se na něj pouze zapomenout nebo jej vytěsnit, tak se nám takové negativní zkušenosti uloží jednak do našeho nevědomí, jednak se odrazí v našem těle. Pakliže se to týká přímo zážitků s intimitou, zůstává blok v oblasti sexuálních orgánů, u ženy tedy především v oblasti její vagíny. Tyto intimní zážitky však nemusejí být ryze násilného charakteru jako např. znásilnění či osahávání nebo jakékoliv další zneužívání, patří sem rovněž situace, kdy žena není připravena ke styku, tedy kdy žena tzv. vyhověla, aniž by cítila chuť na milování nebo jiné intimnosti. Může jít také o pachuť z necitlivého sexu stejně tak jako o vzpomínku na chlad gynekologických kleští, traumatický porod nebo pocit zrady a bezmoci při odhalené nevěře.

Čím více je takových zážitků a čím častěji k nim dochází, žena se samozřejmě stává více a více necitlivou. Úkolem vaginálního mapování je tedy přepsání negativní události zážitkem zcela jiného a samozřejmě velmi příjemného charakteru. Jestliže má tedy žena sex jako takový spojený s bolestí, nechutí nebo dokonce strachem, tak ačkoliv je její současný partner velmi citlivý, pozorný a něžný, ona přesto podvědomě reaguje stažením, sníženou vlhkostí a dalšími podobnými projevy. Je to stejné jako u podmíněného reflexu slavného ruského fyziologa I. P. Pavlova, který experimentoval s psím chováním.

Jak však takové „přepsání“ negativních zážitků funguje v praxi vaginálního mapování? Ano, můžete namítnout že metodou přepisování a rozpouštění se věnuje řada terapií, např. hypnóza nebo regresní terapie. Bohužel však toto přepisování zůstává vesměs na povrchu, jelikož naše tělo je při tom naprosto „nepolíbené“. Vždy je ideální, aby současně probíhal přepiš jak na duševní, tak na tělesné úrovni, jestliže chceme tělu navrátit jeho původní energii, sílu či vyzařování. Proto je velmi dobré, jestliže žena při mapování své yoni, vždy pracuje jednak s tzv. třemi klíči – dechem, pohybem a hlasem, ale také s představami, obrazy či pouze pocity, které se s danou oblastí její vagíny pojí. Pouze takto se dá skrze vaginální mapování co nejefektivněji přepsat původní událost či trauma, které způsobily to, že žena buď v dané oblasti své yoni cítí nepříjemné pocity nebo se jedná o naprosto či částečně necitlivé místo.

Zjednodušeně tedy můžeme popsat vaginální mapování zhruba takto: jedná se o techniku, která spočívá zejména v masáži konkrétních bodů v prostoru vagíny (nejdříve vnějších, poté čím dál hlubších). Během stimulace těchto bodů se aktivuje buněčná paměť těla, jež vyvolává stejnou emoci, kterou jste si na základě konkrétního zážitku z minulosti do daného místa uložila a opakovaně jej prožívala při každém intimním kontaktu. Při mapování se poté dané ženě podobné prožitky zvědomí, dá jim prostor je procítit a nechá je ze svého těla navždy odejít.

A pro koho je tato metoda, tedy vaginální mapování, určená? Tato metoda je především vhodná pro ženy s jizvami po porodu nebo jiných chirurgických zákrocích v intimních partiích jako je například nástřih hráze a jiné. Jizvy totiž dost často způsobují dlouhodobé stažení, přecitlivělost nebo úplnou necitlivost v pánevní oblasti. Pomáhá však také při problémech v sexuální oblasti, kdy mnoho žen trápí nízká vzrušivost (někdy až anorgasmie) a obecně nechuť k sexu, která může být vyvolána nejen nízkou citlivostí v oblastí vagíny, ale také suchostí, bolestmi nebo naučenými programy v naší hlavě. 

Vaginální mapování by mělo být prováděno velmi citlivě, tudíž je třeba zkušenosti toho, kdo vaginální mapování provádí, aby při prvním setkání se ženou rozpoznal, zda je na něj skutečně připravená. Jestliže není, zprvu je ideální začít jinými technikami a ženu na mapování připravit. Konkrétně já často používám tzv. bossy masáž, která pracuje s komunikací potřeb a hranic dané klientky, jelikož jedna z nejhorších chyb, která se může stát, je překročení hranic dané ženy, která si to bohužel může uvědomit až zpětně. Důležité je také to, aby provádějící uměl dále pracovat s pocity, které se při mapování mohou u ženy objevit – může se jednat o pláč, vztek, křik, lítost, ale také o bezděčný orgasmus, extázi a uvolnění – všechno toto je u vaginálního mapování naprosto normální a povolené 🙂

Vaginální mapování nepomáhá však pouze s probuzením vagíny jako takové, probouzí ženu úplně celou –  přináší jí do života víc lásky, radosti, naplnění, spokojenosti…zkrátka probouzí z letargického spánku a žena pak doslova září. Setkala jsem se také s ženami, kterým vaginální mapování pomohlo upravit menstruační cyklus, zbavit je premenstruačního syndromu a bolestivé menstruace. A samozřejmě dokáže i léčit a uzdravovat potíže či bolesti, které se sexualitou zdánlivě nesouvisí…