Individuální a párová terapie

TANTRICKÁ TERAPIE

CO TO JE?

Tantrická terapie je má autorská a osvědčená metoda terapie, která propojuje východní poznatky tantrické nauky a práce se sexuální energií, se „západnějšími“ terapeutickými metodami, založenými mimo jiné na nejnovějších poznatcích neurověd, fungování lidského mozku a kvantové fyzice. Je to technika, v níž se snoubí jak „tvrdá“ věda, tak spiritualita. Je to také technika, kde se integruje nejen psychika (tedy mysl), ale také emoce a tělo…

Smyslem a vizí této terapie je propojení se s vnitřní léčivou energií (která koluje v každém z nás) a svým jedinečným potenciálem. Cílem je dostat klienta do stavu, v němž se probudí jeho vlastní „vnitřní léčitel“ a jeho vlastní energie (mnohem silnější než je ta atomová) do takové míry, o které se mnohým z nás dosud ani nezdálo. Teprve v tom okamžiku započne tzv. samouzdravující proces a někdy i „zázraky“ nejen na rovině psychické, ale často i fyzické (byla jsem svědkem a také sama slyšela o příbězích, co tento náš vnitřní zdroj všechno dokáže za „zázraky“ počínaje od zbavení se problémů s předčasnou ejakulací, ale třeba i depresí, a konče vyléčením se z rakoviny).

Tantrickou terapii velmi doporučuji i jako samotnou přípravu na tantrickou masáž, protože jak se říká – štěstí přeje připraveným, což znamená pouze to, že jestliže byste rádi z tantrické masáže vytěžili tzv. maximum, je třeba se očistit a často si zpracovat i některá svá stará nepotřebná přesvědčení, traumata či nejrůznější emocionální a tělesné bloky.

Tantrická terapie (tj. první sezení) v sobě zahrnuje kromě terapie také tantrickou masáž v délce 75-90 min (může být i bez intimních partií!!!) a rovněž tvorbu vůně na míru (jako tzv. kotvy pro další průběh terapie).

Pro tuto specifickou terapii jsem se rozhodla spontánně jednou v noci, když jsem nemohla usnout a do rána si psala poznámky a sestavovala základní opěrné body. Bylo to v době, kdy jsem sama řešila jisté problémy a žádná klasická terapie, metoda nebo léčitel mi neuměl pomoci (začala jsem tedy vše integrovat, propojovat, prolínat). Nakonec jsem de facto přišla na to, že každý je sám sobě největším a nejdokonalejším léčitelem, jestliže v sobě onen potenciál objeví a jestliže se rozhodne na sobě opravdu pracovat. Proto má autorská tantrická terapie nikomu nic neukládá, nepřikazuje a snaží se navnímat klienta jako někoho, kdo potřebuje více či méně individuální cestu práce. Zmíněných sedm kroků, které najdete níže, ponechává dostatek prostoru pro klientovu unikátní osobnost…

S tantrickou terapií mám velmi dobré (někdy vyložené výborné až zázračné) zkušenosti se svými klientkami a klienty a sama ji pravidelně aplikuji i na sobě (však víte – člověk někdy rád zapomíná 😉 …). Pomáhá v naprosté většině psychosomatických potíží, zbavuje nás strachů, traumat, depresí a dalších mnoha psychických potíží. Velmi se mi tato terapie osvědčila i v případě problémů spojených se sexualitou a plodností (např. anorgasmie, neplodnost, předčasná ejakulace, impotence apod.)

Na jakých krocích tantrická terapie staví (aneb 7 kroků k uzdravení):

 1. Probuzení – kdo jsem tady a teď, jaké mám myšlenky, emoce, jak se ukrývají v mém těle, spojení se svými emocemi atd.
 2. Přijetí – přijetí toho, kdo jsem teď a tady, teprve z něhož může pramenit skutečné osvobození
 3. Integrace stínu – každý z nás má stín, který nechceme vidět… Inspiruji se zde velmi volně tibetsko-tantrickou šamanskou metodou Chöd
 4. Mapa nové reality – aneb všechno to, čeho chceme dosáhnout…
 5. Opěrné sloupy – stavění si svých vlastních opěrných sloupů, které mne při tvorbě nové reality mohou podepřít
 6. Rozvíjení všímavosti – aneb jak funguji, jaké vzorce mne ovlivňují…
 7. Tvorba nové reality – zbavování se nefunkčních emočních vzorců, přesvědčení, traumat či strachů (v této fázi se naučíme osvědčené speciální techniky, které v nás doslova „vygumují“ vše staré a nefunkční a nastartují samoléčebné procesy i nové vzorce a programy)

CENA: 3500 Kč/2,5h – zahrnuje i tantra masáž * (každé druhé a další sezení 1000 Kč/60 min; možno online i přes Skype)

* Cena prvního sezení je vyšší z toho důvodu, že první sezení zahrnuje i cca 75-90 minutovou terapeutickou tantrickou masáž (tato masáž je však možná také bez intimních partií!!!) a je celé 2,5h dlouhé. Každé další sezení je dlouhé standardně 60 minut, ale lze si znovu kdykoliv přidat a připlatit si za tantrickou nebo jinou (např. hlubokou uvolňující masáž či práci s tělem).

INDIVIDUÁLNÍ A PÁROVÁ KONZULTACE

Poskytuji rovněž individuální a párovou terapii a poradenství (tj. terapii v klasičtějším „okleštěnějším“ provedení, která je víceméně spíše konzultací, jestliže zatím z různých příčin nechceme nebo nepotřebujeme na sobě pracovat tolik do hloubky). Protože však téměř vždy v terapii dojdeme do bodu, kdy je potřeba zpracovat vnitřní bloky, zranění, traumata či naučené a nefunkční programy, pracuji kromě tantry také s více či méně klasickými terapeutickými metodami, které střídám a kombinuji dle potřeb klientů. Bohužel ne všichni klienti jsou schopni adekvátně terapeuticky reagovat na stejné metody, někomu zkrátka více vyhovuje to a někomu zase ono, jak se lidově říká 🙂 

Nejvíce (ale ne samozřejmě zcela či výhradně) do své praxe integruji tyto přístupy:

 • v oblasti sexuality především tantrickou nauku, taoistické učení a také systém Quodoushka, založený na učení dávných Májů, Olmeků a Toltéků
 • techniky práce s tělem a bioenergetiku (snažím se na člověka nahlédnout jako celek, takže u mne není výjimkou v rámci terapie ani práce s tělem či ukázka a doporučení nejrůznějších bioenergetických cvičení) – více o této metodě v tomto článku
 • dále také v různé míře prvky jungiánské psychoterapie a práce s podvědomím, sny a archetypy, kvantové psychologie, KBT terapie, mindfulness, neurověd, psychosomatiky, ajurvédy, práce s energií, dechem atd. (kteréžto metody vzájemně kombinuji)

Má vlastní práce se drží zejména těchto hodnot, východisek a nástrojů:

 • terapeuta pojímám víceméně jako „průvodce“ (klient podvědomě ví sám, co potřebuje, terapeut se společně s klientem snaží pouze v jeho potřebách, ale někdy i podvědomí, pečlivě zorientovat)
 • terapeut je ale také tak trochu „detektiv“ (nehledá jednoduchá a obecná řešení – např. „bolavá záda znamená, že máte hodně naloženo“ – ale snaží se někdy doslova „zašifrovaný“ problém rozklíčit nejrůznějšími možnými metodami – ne na všechny platí stejná cesta)
 • empatie – naprosto klíčová vlastnost terapeuta, který se má do klienta doslova „vžít“ (tedy snažit se vnímat svět jeho očima)
 • vycházím z víceúrovňového prožívání reality (což v praxi znamená, že zkoumám, na jaké úrovni reality se klientovi jeho problémy zrcadlí – pocity (energie/intuice) – emoce – tělo)
 • stavím s klientem jeho „opěrné body“
 • podporuji klienta v rozvoji všímavosti sám k sobě (v umění prožívání zejména emocí či pocitů „tady a teď“)
 • učím klienta komunikaci tzv. od srdce k srdci
 • jedna z nejdůležitějších věcí jsou pro mne klientovy „stíny“, které se snažíme postupně osvětlovat a stavět tak postupně jeho celistvé „self“ („bytostné já“)

Zde je nejčastější nástřel problémů, které mé klienty v oblasti sexuality a vztahů trápí, možná se v nich také najdete:

 • Žiješ dlouhodobě ve vyhaslém vztahu nebo manželství, kde jsi vystřílel/a snad všechny možnosti a nyní jsi pouze v rezignované fázi? Chybí vašemu vztahu šťáva, jiskra, vášeň?
 • Pro ženy: toužíš být divoká, přirozená, vášnivá, instinktivní, smyslná, svobodná a nezávislá bytost?
 • Pro muže: chceš nastoupit na cestu skutečného a vědomého muže?
 • Máš problémy navazovat se ženami/muži kontakt? Stydíš se, cítíš se nejistý/á a nevíš, co na druhé pohlaví platí?
 • Jsi dlouho sám/sama a zkrátka i po „vydatných snahách“ nemůžeš natrefit na tu pravou či na toho pravého nebo vůbec na jakoukoliv fajn ženu či muže?
 • Máš jakýkoliv sexuální problém? Případně jej již dlouhodobě řešíš, ale řešení v nedohlednu? Např. předčasná ejakulace, poruchy erekce, sexuální ochladnutí, neschopnost orgasmu s partnerem nebo partnerkou, bolestivý sexuální styk, apod.?
 • Nevíš, jak se dostat do těla a prožívat s partnerem či partnerkou extatické prožitky či znovu zažehnout plamen vášně a autentické radosti?

MOŽNOST I TERAPIE V LESE: PŘI TERAPII V DÉLCE 2H A VÍCE JE MOŽNÉ SE PROJÍT DO LESA V OKOLÍ ČESKÉ RYBNÉ – NAČERPAT ČERSTVÝ VZDUCH, PROPOJIT SE S PŘÍRODOU, ZKLIDNIT MYSL…MOŽNÁ ZROVNA PRÁVĚ TOTO VÁM UMOŽNÍ ZÍSKAT NADHLED NAD VAŠIMI PROBLÉMY…

CENA: 1000 Kč/60 minut (druhé a každé další sezení 800 Kč; možno online i přes Skype)

(Terapie pro páry, které přijdou dohromady je za cenu 1200 Kč za hodinu. Druhé a každé další sezení páru je za cenu 1000 Kč.)