Vaginální mapování

Vaginální mapování, která je např. v Americe uznávaná jako skutečná terapeutická metoda (tzv. sexuological bodyworkers bězně spolupracují i s gynekology a jinými lékaři), je velmi citlivá technika, díky níž navážete hlubší kontakt se svým tělem, zvýšíte svou citlivost v pánevní oblasti a rozproudíte v ní energii, která je často blokována fyzickými či psychickými zraněními nebo traumaty z minulosti. Díky této unikátní technice tak otevřete prostor k léčení svých ženských orgánů a získáte větší radost ze své sexuality a potažmo i z celého života.

Vaginální mapování u nás provádí zatím pouze masérka a terapeutka Eliška – zakladatelka a majitelka našeho tantrického centra. Rovněž také masérka Tereza.

Tato technika spočívá zejména v masáži konkrétních bodů v prostoru vagíny (nejdříve vnějších, poté čím dál hlubších). Během stimulace těchto bodů se aktivuje buněčná paměť těla, jež vyvolává stejnou emoci, kterou jste si na základě konkrétního zážitku z minulosti do daného místa uložila a opakovaně jej prožívala při každém intimním kontaktu. Může jít o pachuť z necitlivého sexu stejně tak jako o vzpomínku na chlad gynekologických kleští, traumatický porod nebo pocit zrady a bezmoci při odhalené nevěře. Při mapování se vám podobné prožitky zvědomí, dáte jim prostor je procítit a necháte je ze svého těla navždy odejít.

Tato metoda je pak zejména vhodná pro ženy s jizvami po porodu nebo jiných chirurgických zákrocích v intimních partiích jako je například nástřih hráze a jiné. Jizvy totiž dost často způsobují dlouhodobé stažení, přecitlivělost nebo úplnou necitlivost v pánevní oblasti. Pomáhá však také při problémech v sexuální oblasti, kdy mnoho žen trápí nízká vzrušivost (někdy až anorgasmie) a obecně nechuť k sexu, která může být vyvolána nejen nízkou citlivostí v oblastí vagíny, ale také suchostí, bolestmi nebo naučenými programy v naší hlavě. 

Nemusíte se bát – vaginální mapování provádím velmi citlivě a navíc si jej do velké míry vedete sama (nedělám nic, co si nepřejete nebo co již jde daleko za vaše hranice). Někdy se také na prvním sezení stává, že vůbec k samotnému mapování yoni či vaginy nedojde (jelikož žena zjistí, že není ještě skutečně připravená), ale skončíme u tzv. bossy masáže (jež se může dít kdekoliv na těle dle přání ženy), která na tuto techniku velmi krásně ženu připraví.

Více o vaginálním mapování najdete zde v tomto mém článku.

Cena: 3000 Kč/120 min

(pro větší efektivitu je při vaginálním mapování doporučeno minimálně 3 sezení, někdy však výrazně pomůže již jedno nebo dvě)