Individuální a párová terapie

INDIVIDUÁLNÍ A PÁROVÁ KONZULTACE

Majitelka a zakladatelka Eliška (foto zde) rovněž poskytuje individuální a párovou terapii a poradenství. Lze podstoupit buď samostatně, nebo velmi doporučuji společně s tantrickou masáží dle vlastního výběru (zde) – je to z toho důvodu, aby samotná masáž měla ještě větší terapeutický účinek.

Protože téměř vždy v terapii dojdeme do bodu, kdy je potřeba zpracovat vnitřní bloky, zranění, traumata či naučené a nefunkční programy, pracuji kromě tantry také s více či méně klasickými terapeutickými metodami, které střídám a kombinuji dle potřeb klientů. Bohužel ne všichni klienti jsou schopni adekvátně terapeuticky reagovat na stejné metody, někomu zkrátka více vyhovuje to a někomu zase ono, jak se lidově říká 🙂 

Terapii u mne lze absolvovat také se speciální bylinnou terapeutickou látkou (pozor, nejedná se o nelegální drogu, ale o volně dostupnou látku, která umí podpořit terapeutický proces).

Nejvíce (ale ne samozřejmě zcela či výhradně) do své praxe integruji tyto přístupy:

 • v oblasti sexuality především tantrickou nauku, taoistické učení a také systém Quodoushka, založený na učení dávných Májů, Olmeků a Toltéků
 • techniky práce s tělem a bioenergetiku (snažím se na člověka nahlédnout jako celek, takže u mne není výjimkou v rámci terapie ani práce s tělem či ukázka a doporučení nejrůznějších bioenergetických cvičení) – více o této metodě v tomto článku
 • dále také v různé míře prvky jungiánské psychoterapie a práce s podvědomím, sny a archetypy, kvantové psychologie, KBT terapie, mindfulness, neurověd, psychosomatiky, ajurvédy, práce s energií, dechem atd. (kteréžto metody vzájemně kombinuji)

Má vlastní práce se drží zejména těchto hodnot, východisek a nástrojů:

 • terapeuta pojímám víceméně jako „průvodce“ (klient podvědomě ví sám, co potřebuje, terapeut se společně s klientem snaží pouze v jeho potřebách, ale někdy i podvědomí, pečlivě zorientovat)
 • terapeut je ale také tak trochu „detektiv“ (nehledá jednoduchá a obecná řešení – např. „bolavá záda znamená, že máte hodně naloženo“ – ale snaží se někdy doslova „zašifrovaný“ problém rozklíčit nejrůznějšími možnými metodami – ne na všechny klienty platí stejná cesta)
 • empatie – naprosto klíčová vlastnost terapeuta, který se má do klienta doslova „vžít“ (tedy snažit se vnímat svět jeho očima)
 • vycházím z víceúrovňového prožívání reality (což v praxi znamená, že zkoumám, na jaké úrovni reality se klientovi jeho problémy zrcadlí – pocity (energie/intuice) – emoce – tělo)
 • stavím s klientem jeho „opěrné body“
 • podporuji klienta v rozvoji všímavosti sám k sobě (v umění prožívání zejména emocí či pocitů „tady a teď“)
 • učím klienta komunikaci tzv. od srdce k srdci
 • jedna z nejdůležitějších věcí jsou pro mne klientovy „stíny“, které se snažíme postupně osvětlovat a stavět tak postupně jeho celistvé „self“ („bytostné já“)

Zde je nejčastější nástřel problémů, které mé klienty v oblasti sexuality a vztahů trápí, možná se v nich také najdete:

 • Žiješ dlouhodobě ve vyhaslém vztahu nebo manželství, kde jsi vystřílel/a snad všechny možnosti a nyní jsi pouze v rezignované fázi? Chybí vašemu vztahu šťáva, jiskra, vášeň?
 • Pro ženy: toužíš být divoká, přirozená, vášnivá, instinktivní, smyslná, svobodná a nezávislá bytost?
 • Pro muže: chceš nastoupit na cestu skutečného a vědomého muže?
 • Máš problémy navazovat se ženami/muži kontakt? Stydíš se, cítíš se nejistý/á a nevíš, co na druhé pohlaví platí?
 • Jsi dlouho sám/sama a zkrátka i po „vydatných snahách“ nemůžeš natrefit na tu pravou či na toho pravého nebo vůbec na jakoukoliv fajn ženu či muže?
 • Máš jakýkoliv sexuální problém? Případně jej již dlouhodobě řešíš, ale řešení v nedohlednu? Např. předčasná ejakulace, poruchy erekce, sexuální ochladnutí, neschopnost orgasmu s partnerem nebo partnerkou, bolestivý sexuální styk, apod.?
 • Nevíš, jak se dostat do těla a prožívat s partnerem či partnerkou extatické prožitky či znovu zažehnout plamen vášně a autentické radosti?

CENA: 1100 Kč/60 minut (druhé a každé další sezení 1000 Kč; při objednání terapie zároveň s tantrickou masáží je cena pouhých 900 Kč – doporučuji ! )

(Terapie pro páry je za cenu 1200 Kč za hodinu. Druhé a každé další sezení páru je za cenu pouze 1100 Kč.)